Velkommen til Allergi- og Lungeklinikken Århus' hjemmeside.
Her på siden kan du finde information om åbningstider, ventetider samt anden praktisk information.

Dialog-STOP.svg.png

STOP: COVID-19-tjek:
Hvis du har feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed eller
åndenød
skal du IKKE komme i klinikken. Ligeledes hvis du har haft kontakt med en muligt smittet person
SÅ SKAL DU IKKE KOMME I KLINIKKEN - KONTAKT DIN EGEN LÆGE, HVIS DU BLIVER AKUT DÅRLIG.

MUNDBIND IGEN FRA 9/11-2021
Grundet tiltagende Covid-19 smittetal skal alle patienter igen bære mundbind under ophold i klinikken.

Ingen pårørende med undtaget til patienter under 18 år eller efter aftale. OBS. Der erindres om, at der ikke må vaccineres med andre vacciner 1 uge før og efter allergivaccination, dette gælder også COVID-19-vaccination.Ang. PEAKFLOW målinger: Grundet COVID-19, pustes der ikke peakflow i klinikken.  Pust derfor peakflow hjemmefra. "Drop-in"-tider er ikke længere muligt, der skal istedet bookes tid til vaccination via lægevejen. 

 

 

For guide til booking af tider: 


En hilsen fra kollega: 
Kære kollega.  Jeg beklager,  at Styrelsen for patientsikkerhed har fundet det nødvendigt med statsautoriseret mobning på din hjemmeside.  Jeg kan henvise til patientforløb,  hvor du bliver rost til skyerne. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 27. april 2021, påbudt speciallæge i lunge-sygdomme Anne Buus, (Aut.ID: 006NX), at overholde bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler og følge vejledningen om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsnet. Styrelsen har endvidere sat Anne Buus’ faglige virke under skærpet tilsyn det næste år. Styrelsen har vurderet, at læge Anne Buus udgør en fare for patientsikkerheden på grund af hendes journalføring, da den indeholder store mængder oplysninger, som hverken er relevante eller nødvendige for patientbehandlingen. Herudover har læge Anne Buus ikke informeret sine patienter tilstrækkeligt op til behandlingerne og ikke ført ordnede optegnelser over patienternes forløb. Det er endvidere styrelsens vurdering, at læge Anne Buus ved sit ensidige fokus på restriktiv kost-behandling af patienter med lungesygdomme udfører gentagen kritisabel faglig virksomhed, og at hun i sit faglige virke fremadrettet vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for hendes patienter, hvis hun ikke ændrer sit faglige virke. Jf. §2, stk. 6 i lov om markedsføring af sundhedsydelser, nr 360 af 9. april 2013, er du forpligtet til at offentliggøre sanktionerne på din hjemmeside, www.lungeklinikken.com. Klagevejledning Du kan ikke påklage styrelsens afgørelse til anden administrativ myndighed9.Med venlig hilsen Troels Thomsen Christine Norup Overlæge Fuldmægtig 7 Autorisationslovens § 12, stk. 2 jf. bekendtgørelse nr. 1099 af 8. august 20168 Autorisationslovens § 12, stk. 2 jf. bekendtgørelse nr. 1099 af 8. august 20169 Autorisationslovens § 14.

Klinikkens reception

Find vej