top of page

Om klinikken

Anne Buus
Speciallæge i allergi og lungesygdomme, ph.d.

Jeg er uddannet læge fra Århus Universitet, januar 1986.
De følgende 20 år har jeg været ansat på Århus Universitetshospital, hvor jeg har uddannet mig til speciallæge i intern medicin lungesygdomme. Ph.d.

Fra 2001 til 2006 har jeg været ansat ved lungemedicinsk afdeling, Århus Sygehus, Nørrebrogade, hvor jeg på skift har varetaget ansvaret for den daglige drift af de til afdelingen tilknyttede afsnit (allergiambulatorium, ambulatorium, daghospital, 5-døgnsafsnit, sengeafdeling).

Siden 1. juni 2006 har jeg fungeret som praktiserende speciallæge i lungesygdomme på adressen Ryesgade 31 4. tv, 8000 Århus C

Klinikkens interesseområder indenfor det lungemedicinske speciale:

  • Allergi

  • Høfeber

  • Astma

  • Allergivaccination

  • KOL - Rygerlunger

  • Åndenød

  • Lungefunktionsundersøgelse


Klinikken ser patienter:

  • Henvist fra egen læge


Er man undersøgt for nyligt, er det en god ide, at medbringe oplysninger, blodprøvesvar eller kopi af journal herfra. Medbring endvidere aktuel medicinliste.

Tilsynsrapport

Ved at trykke her kan du finde klinikkens tilsynsrapport. 

Klinikken er akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel DDKM. 

bottom of page